Możesz pomóc starym psom


Cele Fundacji:

  1. Działanie na rzecz zwierząt starych, długotrwale przebywających w schroniskach dla zwierząt na terenie Warmii, oraz zwierząt chorych.
  2. Wspieranie osób adoptujących starsze psy.
  3. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania.
  4. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt wśród ludności na Warmii.
  5. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
  6. Współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o tych samych celach.

Działalność Fundacji Warmia, jest w pełni charytatywna, nie ponosimy kosztów z racji prowadzenia księgowości, wynajmu lokalu, telefonów. Nikt z zarządu, ani wolontariuszy nie pobiera żadnych wynagrodzeń za pracę. Wszystkie pieniądze wpływają bezpośrednio na konto i są w całości przeznaczane na potrzeby psów, zgodnie ze Statutem.

Dane fundacji:

Rada:
Prezes - Jadwiga Kapczyńska-Fabjańska
Wiceprezes - Urszula Borkowska-Dobrowolska
Wiceprezes - Marek Tyczyński
NIP 7393867879
REG. 281597744
KRS: 0000507984
Nr konta BOŚ: 25 1540 1072 2107 6193 6988 0001
IBAN: PL 25 1540 1072 2107 6193 6988 0001
SWIFT: ebosplpw063

Pomagamy starym psom w schroniskach

...

Wspieramy osoby adoptujące psy

...

Przekaż 1%

możesz pomóc starym psom przekazując 1% podatku KRS 222366 z dopiskiem: stare psy